Asbestdeskundige

Tijdens de cursus Asbestdeskundige (voorheen bekend als DTA-C) besteden we aandacht aan de wettelijke voorschriften wat betreft werken met asbest.

Cursusduur: 3 dagen aaneengesloten

€ 795,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. De overheid eist dat er toezicht is op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder, beheerder, verzekeraar of beleidsmaker het werk goed te kunnen uitvoeren, is de opleiding tot Asbestdeskundige (ADK) ontwikkeld.

DOELGROEP

 • Handhavers en toezichthouders op het gebied van asbest, bijvoorbeeld van gemeenten, omgevingsdiensten, de Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en certificerende instanties. Maar ook andere professionals die met asbest in aanraking kunnen komen of toezicht houden, bij bijvoorbeeld een woningcorporatie of in de industrie.
 • Personen die werkzaam zijn als auditor voor asbestcertificeringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de SC-570.

ONDERWERPEN TRAINING

 • Wat is asbest?
 • De gezondheidsrisico's
 • Wet- en regelgeving
 • Handhaving
 • Asbestinventarisatie
 • Asbestsanering
 • Zelfregulering
 • De asbestketen
 • Communicatie
 • De praktijk

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • De training Asbestdeskundige reikt cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan om deskundig toezicht te kunnen houden bij asbestsaneringen.
 • De leermiddelen zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.
 • De training Asbestdeskundige kan worden afgesloten met een theorie-examen en een praktijkexamen.
 • Het theorie-examen Asbestdeskundige toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder. Op dit moment is het (nog) niet verplicht om deel te nemen aan het examen. 
 • Het theoriegedeelte bevat een toets met 80 meerkeuzevragen en een toets die bestaat uit twee cases. Het examen duurt 100 minuten en wordt digitaal afgenomen.
 • Het theoretische gedeelte moet worden behaald voordat de kandidaat op praktijkexamen gaat.
 • Het praktijkexamen dient u zelf aan te vragen bij het examenbureau en moet binnen zes maanden na het theorie-examen behaald zijn. U dient zelf voor een examenlocatie te zorgen van een officiële asbestsanering. Wij bieden als opleider enkel het theorie-examen aan.
 • Na het behalen van zowel het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist het persoonscertificaat Asbestdeskundige. Indien u alleen het theorie-examen behaald, ontvangt u geen persoonscertificaat maar geldt uw examenuitslag als bewijs.

Hoe wordt u een asbestdeskundige? Bekijk hier de leaflet. 

Gerelateerde trainingen/examens