Theorie-examen Asbestdeskundige

Het theorie-examen Asbestdeskundige is de volgende stap op weg naar het persoonscertificaat Asbestdeskundige.

€ 135,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. De overheid eist dat er toezicht is op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder het werk goed te kunnen uitvoeren, is de opleiding tot Asbestdeskundige ontwikkeld.

Hoe wordt u een asbestdeskundige? Bekijk hier de leaflet. 

DOELGROEP

 • Diegenen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaven, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en certificerende instanties.
 • Personen die werkzaam zijn als auditor voor asbestcertificeringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de SC-570.
 • Iedereen die de training Asbestdeskundige of de update Asbestdeskundige recent heeft gevolgd.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het theorie-examen Asbestdeskundige toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als toezichthouder.
 • Het theoriegedeelte bevat een toets met 80 meerkeuzevragen en een toets die bestaat uit twee cases. Het examen duurt 100 minuten en wordt digitaal afgenomen.
 • Het theoretische gedeelte moet worden behaald voordat de kandidaat op praktijkexamen gaat.
 • Het praktijkexamen dient u aan te vragen bij het examenbureau, SGS Veiligheidsexamens en moet binnen zes maanden na het theorie-examen behaald zijn. U dient zelf voor een examenlocatie te zorgen van een officiële asbestsanering. Wij bieden als opleider enkel het theorie-examen aan.
 • Na het behalen van het theorie- en praktijkexamen ontvangt de cursist het persoonscertificaat Asbestdeskundige.

EXAMENBUREAU

 • De factuur zal vanuit het examenbureau verzonden worden.
 • De vereiste documenten mogen bij het examenbureau aangeleverd worden.

Gerelateerde trainingen/examens