Voorbereidingstraining ADK praktijkexamen

Met de voorbereidingstraining zijn deelnemers klaar voor het praktijkexamen op weg naar hun persoonscertificaat Asbestdeskundige.

€ 295,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. De overheid eist toezicht op alle werkzaamheden waarbij asbestvezels vrij kunnen komen. Om als toezichthouder het werk goed te kunnen uitvoeren, is de opleiding tot Asbestdeskundige ontwikkeld. Na het theorie-examen volgt binnen zes maanden het praktijkexamen. Met de voorbereidingstraining zijn deelnemers goed voorbereid op de laatste fase van de opleiding.

Hoe wordt u een asbestdeskundige? Bekijk hier de leaflet. 

DOELGROEP

  • Diegenen die de geldende asbestwet- en regelgeving handhaven, zoals toezichthouders en handhavers van gemeenten, omgevingsdiensten, Inspectie SZW, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), certificerende instanties en medewerkers van woningbouwverenigingen.
  • Personen die werkzaam zijn als auditor voor asbestcertificeringen.
  • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de SC-570.
  • Iedereen die het theorie-examen Asbestdeskundige heeft behaald en doorgaat naar het praktijkexamen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Tijdens de examentraining hebben we opnieuw aandacht voor wet- en regelgeving, daarnaast voor de verantwoordelijkheden en werkwijze van de asbestdeskundige op een praktijklocatie.
  • We behandelen uitgebreid het praktijkexamen; de modules, de praktijklocatie en de beoordeling.
  • Na de theorie is er volop ruimte om te oefenen met herkenbare praktijkcases, met ondersteuning van de docent.
  • Het praktijkexamen dienen deelnemers zelf binnen zes maanden na het behaalde theorie-examen aan te vragen bij het examenbureau. Ze dienen zelf voor een praktijkexamenlocatie te zorgen van asbestwerkzaamheden. Wij bieden als opleider enkel de examentraining aan.
  • Na het behalen van het theorie- én praktijkexamen ontvangt de cursist het persoonscertificaat Asbestdeskundige.