Asbest in Cementbuizen

Leer veilig om te gaan met asbesthoudende cementbuizen en leidingen in de grond.

Cursusduur: 1 dag

€ 395,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Naast gebouwen en installaties, kunnen ook cementbuizen in de grond asbest bevatten. Bij het aanboren, repareren of verwijderen van deze buizen kunnen asbestvezels vrijkomen, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Om veilig te kunnen werken met deze asbestcementbuizen, ontwikkelde SGS Search Opleidingen een speciale training, waarin medewerkers leren hoe ze om moeten gaan met asbesthoudende buizen.

DOELGROEP

  • Iedereen die beroepshalve met asbest in de grond in aanraking kan komen. Degenen die werken aan het ondergrondse openbare gas -, water en rioolleidingnet.
  • Medewerkers van installatiebedrijven.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een speciaal ontwikkelde training om asbest in cementbuizen en de diverse soorten en toepassingen ervan te leren herkennen. 
  • We behandelen het AC-Werkplan (voorheen Rode boekje).
  • Ook gaan we in op hoe te handelen bij een asbestvondst. 
  • SGS Search put voor het cursusmateriaal uit een rijke bron. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met asbestonderzoek, handelen bij asbestcalamiteiten en het aansturen van saneringen. 
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden. 
  • Na afloop van de training ontvangt de cursist een digitaal bewijs van deelname.

Gerelateerde trainingen/examens