Asbest herkennen Toolbox in-company

Leer asbestverdacht materiaal te herkennen en hier op de juiste wijze mee om te gaan. 

Cursusduur: 4 uur.

Bij u op locatie met maximaal 15 personen.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen. In veel gevallen zit dit goed weggestopt en levert het geen risico’s op. Maar bij renovatiewerkzaamheden of sloop kunnen er asbestvezels vrijkomen, die gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.
Om deze risico’s te beperken, is het belangrijk dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen, weten hoe ze dit materiaal kunnen herkennen. En hoe ze hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.

VIRTUAL REALITY

Tijdens de training leren cursisten aan de hand van theorie en praktijkvoorbeelden hoe ze asbesthoudend materiaal kunnen herkennen. Als aanvulling op de training heeft SGS Search een VR-tool ontwikkeld die veel verder gaat dan de plaatjes en 2D video’s in standaardtrainingen. De cursist gaat in dit onderdeel in een virtuele wereld oefenen in levensechte situaties, vanuit de veiligheid van het klaslokaal. In een woning, kantine of fabriek zoekt de cursist zelf naar asbestverdachte objecten en wordt zo klaargestoomd voor het echte werk.

DOELGROEP

  • Iedereen die in zijn beroep met asbest in aanraking kan komen. Denk aan onderhoudsmedewerkers van installaties en gebouwen. 
  • Brandweerlieden, acceptanten van stortplaatsen, gemeentewerven en afvaldepots en handhavers.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een speciaal ontwikkelde training om asbest en de diverse soorten en toepassingen te leren herkennen. 
  • In de training worden foto’s van praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal gebruikt.
  • Ook gaan we in op hoe te handelen bij asbestvondst. 
  • Door middel van een VR-tool past de cursist de opgedane kennis toe in een virtuele wereld.
  • SGS Search put voor het cursusmateriaal uit rijke bron. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met asbestonderzoek, handelen bij asbestcalamiteiten en het aansturen van saneringen. 
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden. 
  • Na afloop van de training ontvangt de cursist een certificaat van deelname.