Risicoklasse 1 saneren

Cursusduur: 1 dag

€ 310,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Toch bevatten veel oudere gebouwen en installaties nog asbesthoudende materialen, die u tijdens uw werkzaamheden tegen kunt komen. Het bewerken van asbesthoudende toepassingen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee.
Om deze risico’s te beperken is het van groot belang dat personen die met asbest in aanraking kunnen komen weten hoe ze dit materiaal kunnen herkennen én hoe ze hier op de juiste manier mee om kunnen gaan.


Medewerkers mogen asbest zelf saneren als in het asbestinventarisatierapport wordt vermeld dat het gaat om een asbesttoepassing binnen risicoklasse 1. Hiervoor geldt wel specifieke wet- en regelgeving. Daarnaast moeten medewerkers voldoende worden opgeleid en praktische maatregelen nemen vooraf, tijdens en na afloop van de werkzaamheden.

DOELGROEP

  • Iedereen die in zijn beroep met asbest in aanraking kan komen. Denk aan renovatie- en onderhoudswerkzaamheden.
  • Alle medewerkers die zelf asbest gaan saneren binnen risicoklasse 1. 
  • Schilders, glaszetters, aannemers, installatiebranche, enz.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een speciaal ontwikkelde training om asbest en de diverse soorten en toepassingen te leren herkennen. 
  • Tijdens het eerste dagdeel behandelen we het herkennen van asbest, het tweede dagdeel is gericht op het saneren van asbest binnen risicoklasse 1.
  • In de training worden foto’s van praktijksituaties en aanvullend monstermateriaal gebruikt.
  • Ook gaan we in op hoe te handelen bij de werkzaamheden die de cursisten in hun dagelijks werk tegen komen, zoals schilder- of onderhoudswerkzaamheden.
  • SGS Search put voor het cursusmateriaal uit rijke bron. Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met asbestonderzoek, handelen bij asbestcalamiteiten en het aansturen van saneringen. 
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden. 
  • Na afloop van de training ontvangt de cursist een digitaal certificaat van deelname.