Beheerder Brandmeldinstallaties

In deze training krijgt u alle kennis en vaardigheden aangereikt om de brandmeldinstallatie in uw organisatie te beheren en onderhouden. 

Cursusduur: 1 dag

€ 585,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De NEN 2654-1 benoemt de eisen die gesteld worden om tot een goed beheer, controle en onderhoud van de brandmeldinstallatie te komen.
De taken en verantwoordelijkheden die samenvallen met deze eisen worden volgens de NEN 2654-1 toebedeeld aan de beheerder brandmeldinstallatie.
Goed beheer en onderhoud van de brandmeldinstallatie vermindert storingen en defecten aan de installatie. Hierdoor kan uw BMI zo optimaal mogelijk werken.

Naast het beheer en onderhoud van de BMI is de beheerder BMI de eerste contactpersoon voor alle instanties die te maken hebben met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie , zoals de brandweer.

DOELGROEP

Medewerkers die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor het bedienen en het technisch beheer van de brandmeldinstallatie (BMI). Gezien de taken en verantwoordelijkheden van deze beheerder, is deze functie vaak opgenomen in de BHV-organisatie.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een praktische training met een theoretische basis.
  • Uitgebreide aandacht voor de taak en rol van de beheerder brandmeldinstallaties. Hierin is ook aandacht voor het geven van instructies aan derden.
  • Uitgebreide behandeling van de brandmeldinstallatie waaronder het doel en de techniek, het uitvoeren van controles en onderhoud en het opstellen van registraties.
  • Na afronding van de training ontvangt u het certificaat beheerder brandmeldinstallaties.
  • Na afronding van de training kunt u het NIBVH-examen afleggen (extra kosten € 12,-).