Ontruimingstraining

Wilt u het hoofd koel houden bij een calamiteit in uw werksituatie? In de ontruimingstraining leert u wat er van u wordt verwacht in een crisissituatie.

Cursusduur: 1 dagdeel

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND


In geval van een brand, bommelding of andere calamiteit moet een organisatie werknemers en andere bezoekers zo snel mogelijk in veiligheid brengen. In het kader van de verplichtingen vanuit de Arbowetgeving moet de organisatie daarvoor een ontruimingsplan opstellen.
Naast de bedrijfshulpverleners (BHV’ers) is het goed als ook de overige medewerkers weten wat er in situaties zoals calamiteiten, ontruimingen of evacuaties van hen wordt verwacht.


DOELGROEP

Medewerkers die geen BHV-training hebben gevolgd, maar wel willen weten wat er van hen en anderen verwacht wordt in crisissituaties.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Praktische training. 
  • Een ontruiming verloopt volgens een aantal vaste procedures. Hierin staat beschreven wat er moet gebeuren wanneer zich een calamiteit voordoet of wanneer het alarm afgaat. Tijdens de ontruimingstraining leren cursisten wat deze procedures inhouden en welke rol zij hierin kunnen vervullen.
  • Aandacht voor het leren van de symbolen en ontruimingsvoorzieningen.
  • Bewustwording met aandacht voor de daarbij passende houding van de medewerkers.
  • Verder krijgen de cursisten tijdens de training een taakkaart, waarop de uit te voeren handelingen kort en overzichtelijk zijn weergegeven. Zo kan men snel en adequaat reageren.
  • De training wordt afgerond met een theoretische toets en een praktische toetsing tijdens het praktijkgedeelte van de training.