Rookwerendheid: theorie en praktijk

Hoe zorgt u dat uw gebouw voldoet aan de eisen ten aanzien van rookwerendheid? Tijdens deze training vertalen we de complexe theorie naar de praktijk.

Cursusduur: maatwerktraining op basis van uw behoeften

Prijs wordt bepaald na invulling van de training

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Bij brand kan ontzettend veel rook vrijkomen. Dit is schadelijk voor de gezondheid van de (vluchtende) gebouwgebruikers, maar ook voor uw gebouw en de organisatieprocessen. De eisen aan rookwerendheid in het Bouwbesluit 2012 zijn aangescherpt (via aansturing NEN 6075:2020) en worden ook omschreven in het nieuwe BBL. Welke eisen zijn er gesteld aan de rookwerendheid van brandscheidingen? Wanneer gelden deze eisen en hoe kunt u daaraan voldoen? Met welke extra maatregelen moet u rekening houden?

Tijdens de training bespreken we de actuele eisen en de verwachte wijzigingen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving. Tijdens de training bieden we inzicht in de complexe theorie van rookwerendheid en vertalen deze naar de praktijk.

Deze maatwerktraining wordt volledig aangepast op uw behoeften. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de mogelijkheden?
Neem vrijblijvend contact met ons op
.

DOELGROEP

  • Gebouwbeheerders en gebouweigenaren
  • Brandveiligheidsadviseurs
  • Adviseurs bouwfysica, milieu, duurzaamheid, etc.
  • Leveranciers van rookwerende voorzieningen
  • Medewerkers van Bouw- en woningtoezicht of brandweer

WAT KUNT U VERWACHTEN

Tijdens deze training besteden we aandacht aan de rookwerendheid van scheidingen in een gebouw. Aan bod komt:

  • Wat is rookwerendheid?
  • Wat is het belang van rookwerendheid binnen het brandbeveiligingsconcept?
  • Toelichting op de huidige en toekomstige regelgeving; wat gaat er wijzigen?
  • Wat zijn de gevolgen van deze eisen op constructieonderdelen in uw gebouw, zoals brandwerende deuren, brandkleppen en ventilatieroosters?
  • De training is gericht op de complexe theorie in combinatie met de uitwerking hiervan in de praktijk.