3-daagse Basiscursus Brandveiligheid (Bouwbesluit)

Met deze uitgebreide 3-daagse training Brandveiligheid Bouwbesluit weet u precies waar u aan toe bent ten aanzien van de huidige wet- en regelgeving op het vlak van brandveiligheid. Leer hoe u aan de wetgeving kunt voldoen binnen uw organisatie, voor bestaande bouw en nieuw- en/of verbouwprojecten.

Cursusduur: 3 dagen

Prijs: € 1550 ex. btw

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het huidige Bouwbesluit worden sinds 1 juli 2021 nieuwe eisen gesteld ten aanzien van de brandveiligheid. Deze nieuwe regels worden eind 2022 of begin 2023 een-op-een overgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Bij deze nieuwe regels kunt u denken aan eisen ten aanzien van rookwerendheid, vluchten met de lift en rookmelder gestuurde drangers. Deze nieuwe regels hebben een grote impact op uw huidige gebouw of op het ontwerp van uw nieuwe gebouw.

In deze 3-daagse training leert u alles over de brandveiligheidseisen waaraan uw gebouw in bestaande situatie en bij verbouw-/nieuwbouw wettelijk moet voldoen. Ook leert u alles over de brandbeveiligingsinstallaties, krijgt u een overzicht en de werking te zien van brandbeveiligingsinstallaties en krijgt u uitleg over certificering en organisatorische maatregelen met betrekking tot brandveiligheid. De tijdens de training opgedane kennis kan direct in de praktijk worden toegepast.

DOELGROEP

Gebouwbeheerders, facility managers, veiligheidskundigen, vastgoedbeheerders, projectleiders binnen een gemeente, veiligheidsregio’s, architecten, brandweer, milieu- en bouwadviseurs, etc.

WAT KUNT U VERWACHTEN

Tijdens deze 3-daagse training besteden we aandacht aan brandveiligheidsvoorschriften, geven we veel achtergrondinformatie en diverse praktijkgerichte voorbeelden. Aan bod komen:

  • De theorie en de praktijk van het Bouwbesluit 2012
  • De meest voorkomende begrippen
  • Welke bouwkundige eisen zijn er van toepassing?
  • Vereiste en aanvullende brandbeveiligingsinstallaties, zoals brandslanghaspels, brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, noodverlichtings-installaties, vluchtrouteaanduiding en VBB-systemen (vastopgestelde brandbeheersings- en brandbestrijdingsinstallaties)
  • Gelijkwaardigheid bij bijzondere situaties in gebouwen
  • Rookwerendheid van constructies in gebouwen
  • Aandachtspunten bij het beheer van een brandveilig gebouw
  • Onderdelen van ontruimingsplattegronden en brandveiligheidstekeningen
  • Behandeling van vragen uit praktijksituaties van cursisten betreffende brandveiligheid

DAGVERDELING

Dag 1: Bouwbesluit, WABO – BOR – MOR

U krijgt een uitleg over de opbouw van het Bouwbesluit 2012 en hoe de toetsingskaders voor gebouwen bepaald worden. Verder besteden we aandacht aan brandcompartimentering en WBDBO-eisen en ontvluchtingseisen Bouwbesluit. Ook de brandveiligheidsvoorschriften uit de BOR en MOR worden toegelicht.

Dag 2: Brandbeveiligingsinstallaties

Op dag 2 staat de algemene wetgeving tot brandbeveiligingsinstallaties centraal. Er wordt uitgebreid ingegaan op de brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Er wordt uitleg gegeven over de verschillende bewakingsomvangen, de Programma’s van Eisen en verschillende detectievormen in bijzondere objecten. Daarnaast wordt in hoofdlijnen ingegaan op overige installaties, zoals noodverlichting, deurvastzetinstallaties, brandbeheersings- en brandbestrijdingsinstallaties.

Dag 3: Praktijkdag

Op dag 3 worden groepsgewijs praktijkopdrachten uitgevoerd op de cursuslocatie of in een ander gebouw. Denk hierbij aan een grondige voorbereiding op een bouwkundige- en installatietechnische controle en het beoordelen van de kwaliteit van diverse brandscheidingen. Deel twee van deze dag bestaat uit een toelichting en beoordeling van de in de praktijk aangetroffen brandbeveiligingsinstallaties.