SGS Search werkt samen met Kader, bureau voor kwaliteitszorg b.v. Door deze samenwerking zijn beide partijen in staat een breder pakket van diensten aan te bieden. Kader biedt advies en opleidingen op het gebied van kwaliteit, veiligheid & arbo en milieu. Kader heeft veel kennis op het gebied van energiemanagement, ISO 50001 en EPA opleidingen. SGS Search beschikt op haar beurt over veel expertise op het gebied van asbest, asbestinspecties, onderzoek en opleidingen. Door gebruikmaking van elkaars kracht, kennis en ervaring zijn SGS search en Kader in staat een kwalitatief breed aanbod van diensten te bieden.
Als aannemer in de grond- weg- en waterbouw staan de medewerkers van Van den Heuvel vaak letterlijk met hun voeten in de modder. Onvermijdelijk krijgen zij dan ook te maken met verontreinigde bodem. Het aannemingsbedrijf vroeg SGS Search om hun medewerkers van de benodigde kennis te voorzien met een opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten Verontreinigde Grond (DLP). Hierin leerden zij hoe ze gevaarlijke stoffen, zoals asbest, kunnen herkennen in de bodem en hoe ze hier veilig mee om kunnen gaan.