Attema ontwikkelt en produceert innovatieve oplossingen voor onder andere installatiebedrijven en de bouw. In het productieproces krijgen de medewerkers van Attema weleens te maken met chemische middelen of andere gevaarlijke stoffen. In een training ‘Omgaan met gevaarlijke stoffen’ leerden de collega’s van Attema hoe ze gevaarlijke stoffen kunnen herkennen en hanteren en hoe ze moeten handelen in het geval van een onverhoopte calamiteit. De training werd toegespitst op de scenario’s die op het productieproces van Attema van toepassing zijn.