De feiten en fabels rondom BHV

De Arbo-wet verplicht werkgevers om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Rondom de (verplichting van) bedrijfshulpverlening bestaat soms nogal wat onduidelijkheid. Graag zetten wij enkele fabels en feiten voor u op een rij. Zodat u precies weet hoe het zit.

beheerderbrandmeld.jpeg     

Een BHV-training moet elk jaar worden herhaald. Fabel!
Feit: BHV’ers hoeven alleen periodiek getraind te worden. Het bedrijf bepaalt zelf de frequentie en de invulling van de training op basis van de behoeften.

BHV’ers die een herhalingstraining krijgen, moeten opnieuw het complete theorie- én praktijkgedeelte volgen. Fabel!
Feit: een BHV-herhalingscursus kan volledig op maat worden verzorgd.

Als BHV’er moét je in het bezit zijn van een NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening)-certificaat. Fabel!
Feit: een geldig certificaat van het opleidingsinstituut waar de BHV-training is gevolgd, volstaat.

Voor elke 50 medewerkers, moet er minstens één BHV’er zijn. Fabel!
Feit: het aantal BHV’ers in een bedrijf is afhankelijk van de behoeften, RI&E en risico’s. Het bedrijf bepaalt zelf welk aantal BHV’ers toereikend is.

Over onze BHV trainingen

BHV-trainingen zijn er meerdere varianten: van standaard basistraining tot een geheel op maat verzorgde herhalingstraining. De BHV-training is daarnaast ook beschikbaar als e-learning, waarbij cursisten zelf kunnen bepalen waar en wanneer ze de opleiding volgen.

Bekijk het BHV-trainingsaanbod