Hoogwerkertraining toegevoegd aan het trainingsaanbod

Werken op hoogte brengt risico’s met zich mee. Met de juiste voorbereiding en kennis bij medewerkers, zijn deze risico’s echter prima te beperken. De Arbowet en verzekeraars verplichten werkgevers bovendien om hun werknemers voorafgaand aan werkzaamheden goed te instrueren over het veilig werken op hoogte. Om dit aan te tonen, bieden veel werkgevers hun medewerkers een Hoogwerkertraining aan, af te sluiten met een examen voor een SOG-, IPAF- of Bedrijfscertificaat.

In onze hoogwerkertraining komen alle theorie- en praktijkonderdelen aan bod die uw medewerkers moeten kennen om veilig te kunnen werken op en met een hoogwerker. 

Training bekijken en boeken

Meer informatie over de hoogwerkertraining? Neem contact op met Cleem Janssen via 088 - 214 66 00.