Deskundig Asbest Acceptant (DAA)

Na afloop van deze training is de cursist in staat om asbestverdacht materiaal te herkennen bij stort en hier op de juiste manier mee om te gaan.

Cursusduur: 1 dag

€ 280,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Uit een onderzoeksrapport van onder meer de Inspectie SZW is gebleken dat medewerkers van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers vaak niet goed zijn opgeleid om verantwoord met de risico's van asbest om te gaan. Met name de inzameling van particulier asbestafval gebeurt in veel van de onderzochte gemeentewerven onveilig. Dit brengt risico’s voor mens en milieu met zich mee.

DOELGROEP

  • Medewerkers en verantwoordelijken van milieustraten, afvalpunten, afvalsorteerbedrijven en puinbrekers die in aanraking kunnen komen met asbest. 
  • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen volgens de SC-580.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De training Deskundig Asbest Acceptant (DAA) reikt cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan voor een veilige en deskundige acceptatie van asbest(verdacht) afval.
  • Aan bod komen onderwerpen als: wetgeving, asbestherkenning, acceptatievoorwaarden bij milieustraten, stortplaatsen, puin en grond, persoonlijke bescherming en praktische handreikingen voor verpakking en opslag.
  • Na het volgen van de training is de cursist in staat om asbestverdacht materiaal te herkennen en er op de juiste wijze mee om te gaan, zoals bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.
  • De training kan worden afgesloten met het examen Deskundig Asbest Acceptant (DAA).
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.
  • De cursist ontvangt na afloop van de cursus een digitaal bewijs van deelname. Bij het voldoende afsluiten van het examen, ontvangt de cursist hetcertificaat Deskundig Asbest Acceptant.

Gerelateerde trainingen/examens