Deskundig Asbestverwijderaar 1 (DAV1) 2 dagen

De eerste stap in het behalen van uw DAV-certificaat om veilig en volgens de richtlijnen asbest te mogen verwijderen.

Cursusduur: 2 dagen aaneengesloten

€ 345,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Vanaf 1 januari 2008 is het wettelijk verplicht dat asbestsaneerders een persoonscertificaat hebben. Hieruit blijkt dat zij zijn opgeleid in theorie en praktijk.

Per 1 maart 2016 is de nieuwe DAV-regeling ingegaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in DAV1 en DAV2. DAV1 is de eerste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbestverwijderaar. Deze opleiding richt zich op het vergroten van de kennis voor een veilige asbestverwijdering volgens de richtlijnen. Om te voldoen aan de voorwaarden Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het certificatieschema Bijlage XIIIc onderdeel c van artikel 4.27 arbeidsomstandighedenregeling.

Na het behalen van DAV1 gaat de cursist verder met leren in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding van een mentor (ook voor deze mentor kunt u bij ons terecht).
Na het behalen van DAV1, 120 pakuren en het uitvoeren van de praktijkopdrachten (binnen zes maanden) gaat de DAV1 opnieuw in opleiding. Hij/zij rondt de gehele opleiding af wanneer het examen DAV2 met goed gevolg is afgelegd.

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. Een praktijkgerichte opleiding biedt uitkomst: de regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

INSTRUCTIEFILMS

Ter ondersteuning van deze training zijn diverse instructiefilms gemaakt. In deze video's herhalen we de procedures stap voor stap voor u, zodat u goed voorbereid het examen in gaat.

Instructiefilms bekijken

DOELGROEP

  • Asbestsaneerders
  • Slopers
  • Aannemers
  • Glasbedrijven
  • Particulieren
  • Uitzendbureaus

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Theoretische tweedaagse basistraining.
  • Door het praktijkgerichte karakter is deze training de meest efficiënte wijze om aan de wettelijke eisen te voldoen. We gebruiken praktijkvoorbeelden, zodat de training aansluit bij het dagelijkse werk van de cursist. 
  • Onze jarenlange ervaring met het aansturen en controleren van asbestsaneringen is gebruikt voor de opzet van deze training. Dit biedt cursisten de garantie dat theorie en praktijk naadloos op elkaar aansluiten.
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DAV1. Het certificaat heeft een geldigheidstermijn van 6 maanden.

Gerelateerde trainingen/examens