Medische Keuring

Wilt u uw personeel van de juiste keuring voorzien, bewust maken van eventuele gezondheidsrisico's en leren hoe ze hier preventief mee om moeten gaan? Dan is de medische keuring de oplossing.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Asbest is tot in de begin jaren 90 veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, hittebestendig, isolerend en bovendien erg goedkoop. Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan: asbestose, asbestpleuritis, longkanker, mesothelioom (zowel aan longvlies, buikvlies als hartzakje) en pleura verdikking. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren nadat de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden en zijn niet of nauwelijks te genezen. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest.

DOELGROEP

  • Asbestsaneerders; zowel Deskundig Asbestverwijderaar (DAV) als Deskundig Toezichthouder Asbest (DTA)
  • Asbestinventariseerders;
  • Personen werkzaam in de asbestsanering

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Voor werknemers in de asbestsanering is op grond van het Arbobesluit (hoofstuk 4, afdeling 5) een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (Gericht Periodiek Onderzoek), verplicht. Tijdens deze keuring worden mogelijke gezondheidsrisicofactoren en lichamelijke afwijkingen gesignaleerd.

  • Voor de medische keuring ontvangt u een vragenlijst die u dient in te vullen en mee te nemen
  • Om eventuele gezondheidsklachten, -risico’s en lichamelijke afwijkingen in beeld te kunnen brengen, doet de arts een lichamelijk onderzoek;
  • Uw bloeddruk, lengte en gewicht worden gemeten;
  • Uw urine wordt onderzocht;
  • Uw longfunctie en ogen worden gecontroleerd;
  • Duur van de keuring bedraagt 25 minuten;
  • U ontvangt informatie en advies ter preventie van mogelijke gezondheidsrisico’s;

Na de keuring ontvangt u bij medische geschiktheid een bewijs van goedkeuring.