DAV Mentorbegeleiding Externen

Deze prijs geldt voor iedereen die extern het DAV1 certificaat heeft behaald maar wel gebruik wil maken van ons DAV mentortraject.

€ 675,00

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Per 1 maart 2016 is de nieuwe DAV-regeling ingegaan, waarbij onderscheid wordt gemaakt in DAV1 en DAV2. DAV1 is de eerste stap in de opleiding tot professioneel Deskundig Asbest Verwijderaar. Deze opleiding richt zich op het vergroten van de kennis voor een veilige asbestverwijdering volgens de richtlijnen. Zo wordt voldaan aan de voorwaarden Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het certificatieschema Bijlage XIIIc behorend bij 4.27 Arbeidsomstandighedenregeling.

Na het behalen van DAV1 gaat de cursist verder met leren in de praktijk. Dit gebeurt onder begeleiding van een mentor. De cursist zal 120 pakuren moeten maken, waarvan minimaal 30 in containment. Er zal ook een opdrachtenpakket uitgedraaid worden door de mentor, nadat hij de cursist heeft ingeschreven bij Ascert.

Na het behalen van alle opdrachten en het maken van de pakuren controleert en verstuurt de mentor alles naar Ascert. Als hierop goedkeuring volgt, kan de mentor de cursist aanmelden voor het traject DAV2.

Werken met asbesthoudende materialen is gebonden aan strenge regels. Uiteraard moet iedereen zich aan deze regels houden. Een praktijkgerichte opleiding biedt uitkomst: de regels en toepassing ervan staan centraal. Weten hoe het moet, is stap één. Het in de praktijk brengen stap twee.

DOELGROEP

 • Asbestsaneerders
 • Slopers
 • Aannemers
 • Particulieren
 • Uitzendbureaus

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Een persoonlijk intakegesprek ter kennismaking
 • Een opdrachtenpakket en urenlijsten
 • Drie praktijkbezoeken op locatie
 • Intensieve en proactieve persoonlijke sturing
 • Controle op de gemaakte opdrachten
 • Wekelijkse controle op de gemaakte en geregistreerde pakuren
 • De mentor verwerkt de gemaakte opdrachten en geeft deze door aan Ascert
 • Onze mentor is altijd bereikbaar voor de DAV1’er, de DTA en de opdrachtgever
 • Een soepel en correct afgerond mentortraject