Examen Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA)

Het DIA-examen is de laatste stap op weg naar het zelfstandig uitvoeren van asbestinventarisaties.

€ 735,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. In de regelgeving is bepaald dat asbestinventarisatiewerkzaamheden door een Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) moeten worden uitgevoerd.

DOELGROEP

  • Personen die beroepsmatig te maken krijgen met asbestinventarisaties, onder wie asbestonderzoekers, analisten, inspecteurs in asbestonderzoek, handhavers, hulpverleners en auditoren. 
  • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen conform de SC-560.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Het examen DIA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit om veilig en gestructureerd een asbestinventarisatie te kunnen uitvoeren. 
  • Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte.
  • De theorietoets bestaat uit meerkeuze- en open vragen.
  • Het praktijkexamen bestaat uit minimaal drie opdrachten.
  • Het examen is toevertrouwd aan een onafhankelijk exameninstituut.
  • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DIA, dat drie jaar geldig is.

Vereiste aan te leveren formulieren

  • Kopie identiteitsbewijs
  • IBEX certificatie-overeenkomst

Gerelateerde trainingen/examens