Examentraining Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) 3 dagen

DIA-certificaat verlengen? Fris uw kennis en vaardigheden op; een optimale voorbereiding op het DIA-examen.

Cursusduur: 3 dagen aaneengesloten

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Medewerkers die asbestinventarisaties uitvoeren, moeten in het bezit zijn van het DIA-certificaat. Met dit certificaat op zak, kan de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) zelfstandig asbestonderzoeken uitvoeren, mits in dienst van een gecertificeerd inventarisatiebureau. 

Bent u nieuw in de branche en voornemens te starten als Deskundig Inventariseerder Asbest? Vraag dan vrijblijvend een adviesgesprek aan.

DOELGROEP

  • Personen die beschikken over een DIA-diploma dat binnenkort verloopt.
  • Personen die beroepsmatig te maken krijgen met asbestinventarisaties zoals asbestonderzoekers, analisten, inspecteurs in asbestonderzoek, handhavers, hulpverleners en auditoren. 
  • Iedereen die wil voldoen aan de gestelde eisen van de SC-560.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De voorbereidende training op het examen Deskundig Inventariseerder Asbest frist kennis en vaardigheden op en vult waar nodig aan. 
  • De training reikt de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan. Hiermee kunnen zij tijdens asbestonderzoek op de juiste manier invulling geven aan de verplichtingen in het kader van het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.
  • Tijdens de eerste dag halen we de theoretische kennis van de deelnemers op. De tweede dag en derde dag staan in het teken van de praktijk. Onder andere het herkennen van asbest en het maken van een inventarisatierapport staan centraal.
  • De leermiddelen van de training zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.
  • Na de training is de kandidaat klaar voor het examen. Deze toets bestaat uit een schriftelijk en een praktisch deel.
  • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DIA (SC-560). Het certificaat is drie jaar geldig. Het examen kost € 735,- (inclusief afdracht). 

Gerelateerde trainingen/examens