Terugkomdag Deskundig Leidinggevende Projecten verontreinigde grond (DLP) inclusief asbest herkennen

Met deze opfriscursus spijkert u uw kennis over bodemsaneringen in een dag bij.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater om gaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen dan ook een bedreiging voor de gezondheid en het milieu vormen. Soms is de aard en de ernst van verontreinigingen zo groot dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard verantwoord gebeuren.


DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus, evenals andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Tijdens de eendaagse training komen de risico’s van werken met verontreinigde grond en de te nemen veiligheidsmaatregelen aan de orde. Dit ter opfrissing van de bestaande kennis en vaardigheden.
  • We bespreken de actuele wetgeving en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
  • De training wordt gegeven inclusief twee uur Asbestherkennen.
  • Aandacht voor de (praktische) maatregelen hoe om te gaan met asbest in grond. Binnen deze herhalingstraining is veel tijd ingeruimd voor de toepassing van de theorie in de praktijk. Nabootsing van praktijksituaties is namelijk iets dat continue oefening vraagt. Voorbeelden hiervan zijn het oefenen met adembeschermingsmiddelen en gasmeetinstrumenten.
  • Na afloop van de training beschikken deelnemers over actuele kennis en vaardigheden die nodig zijn om bodemsaneringwerkzaamheden veilig en gezond uit te voeren.
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.

Trainingslocatie

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.