Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) inclusief gasmeting

Na afloop van de R-DLP training zijn cursisten in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen.

Cursusduur: 3 dagen verdeeld over 4 weken

€ 750,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

De opleiding R-DLP leidt u op tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde grond of (grond)water te begeleiden volgens de richtlijn CROW publicatie 400. Na het volgen van deze opleiding kunt u zelfstandig veiligheidsmaatregelen treffen. De R-DLP is in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het programma van deze R-DLP opleiding is samengesteld aan de hand van het vademecum DLP-400 als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen;
  • Beheers maatregelen praktisch toepassen;
  • PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • Praktische en theoretische luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
  • Asbestherkennen;
  • Uw rol als de R-DLP’er in de praktijk.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding legt u het DLP standaard examen af.

Let op: voor het R-DLP examen, melden wij u op eigen verzoek bij het examenbureau aan. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat R-DLP. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje niet vluchtig tot en met zwart vluchtig'.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Amsterdam, Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Amsterdam of Heeswijk worden verzorgd. De training duurt van 8.00u tot en met 16.00u.