Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP) inclusief gasmeting

Na afloop van de R-DLP training zijn cursisten in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen.

Cursusduur: 3 dagen verdeeld over 4 weken

€ 750,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

De opleiding leidt u op tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde bodem en waterbodem te begeleiden. Na het volgen van deze opleiding kunt u als R-DLP zelfstandig maatregelen treffen. U als R-DLP bent in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten.

De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden.

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het programma van deze R-DLP opleiding is samengesteld aan de hand van het vademecum DLP-400 als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen;
  • Beheers maatregelen praktisch toepassen;
  • PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • Praktische en theoretische luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
  • Asbestherkennen;
  • Uw rol als de R-DLP’er in de praktijk.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat R-DLP. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje niet vluchtig tot en met zwart vluchtig'.

Let op: voor het R-DLP examen, melden wij u op eigen verzoek bij het examenbureau aan.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.