Opfriscursus Deskundig Leidinggevende Projecten incl. asbest herkennen (DLP)

Een opfriscursus die de twee versies naast elkaar zet en heel praktisch de verschillen tussen CROW 132 en CROW 400 laat zien.

Cursusduur: 1 dag

€ 370,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

Met deze opleiding maakt u kennis met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwe CROW richtlijn 400 (d.d. januari 2018) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitwisseling van uw eigen ervaringen als DLP;
  • CROW 132 versus CROW 400
  • Veiligheidsklassen en beheersmaatregelen;
  • De laatste ontwikkelingen persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen;
  • Het in praktische zin kunnen toepassen van meetapparatuur;
  • Asbestherkennen.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding vindt er een examen plaatst conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP400. Dit certificaat is wederom vijf jaar geldig. De opleiding voldoet aan de toets- en eindtermen zoals opgesteld door het 'platform CROW 400'. Wanneer u een positief resultaat heeft behaald, mag u aan het werk in de veiligheidsklasse 'Oranje' tot en met 'Rood niet vluchtig'.

TOELATINGSEISEN

Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.