Van DLP naar R-DLP inclusief gasmeting en asbest herkennen (herhaling DLP)

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om maatregelen op- of af te chalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen.

Cursusduur: 2 dagen

€ 605,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

Uw certificaat DLP verloopt per 1 januari 2019. In deze opleiding wordt uw kennis opgefrist en worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd grondwater gepresenteerd. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwe CROW richtlijn 400 (d.d. januari 2018) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld.  

De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. Na het volgen van deze opleiding voor de R-DLP, kunt u zich aanmelden voor het examen R-DLP.

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het programma van deze opleiding is samengesteld aan de hand van het DLP handboek alslesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Uitwisseling van uw eigen ervaring als DLP;

  • Veiligheidsklassen en beheers maatregelen;

  • De laatste ontwikkelingen van persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermende voorzieningen;

  • Het in praktische zin kunnen toepassen van meetapparatuur.

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding legt u het DLP examen af.

Let op: voor het DLP-R examen, melden wij u op eigen verzoek bij het examenbureau aan. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-R. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje niet vluchtig tot en met zwart vluchtig'.

TOELATINGSEISEN

Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Amsterdam, Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd. De opleiding duurt van 8.00u tot en met 17.30 uur (inclusief examen DLP)