Van DLP naar R-DLP inclusief gasmeting en asbest herkennen

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat om maatregelen op- of af te chalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen.

Cursusduur: 2 dagen verdeeld over 2 weken

€ 350,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

De opleiding is bedoeld voor de DLP die R-DLP wil worden. Na het volgen van deze opleiding kunt u als R-DLP zelfstandig maatregelen treffen. U als R-DLP bent in staat om maatregelen op- of af te schalen, passend bij de risico's die het werken in de verontreinigde grond met zich mee brengen. De R-DLP beschikt over leidinggevende kwaliteiten. Daarnaast worden de wijzigingen in de nieuwe CROW richtlijn 400 (d.d. januari 2018) doorgenomen en worden ervaringen uitgewisseld

De opleiding voorziet u van adequate informatie en onderricht u over de indeling en de beheersmaatregelen die bij de verschillende veiligheidsklassen toe te passen zijn, daarnaast leert u de verschillende meetapparatuur kennen en hoe deze in de praktijk gebruikt worden. Na het volgen van deze opleiding voor de R-DLP, kunt u zich aanmelden voor het examen R-DLP.

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het programma van deze DLP-R opleiding is samengesteld aan de hand van het vademecum DLP-400 als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Arbo- en milieuwetgeving;
  • Veiligheidsklassen;
  • Beheers maatregelen praktisch toepassen;
  • PBM’s (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en beschermde voorzieningen;
  • V&G-plannen;
  • De rol van de opdrachtgever/opdrachtnemer;
  • Praktische en theoretische luchtkwaliteitsmetingen, gebruik van apparatuur;
  • Asbestherkennen
  • Uw rol als de DLP-R in de praktijk;

EXAMEN

Aan het eind van de opleiding wordt u geëxamineerd conform CROW 400 richtlijnen. Na het met goed gevolg afleggen van dit examen ontvangt u het certificaat DLP-R. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje niet vluchtig tot en met zwart vluchtig'.

Let op: voor het DLP-R examen, melden wij u op eigen verzoek bij het examenbureau aan.

TOELATINGSEISEN

Deelnemers aan deze opleiding dienen in het bezit te zijn van het certificaat DLP.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk worden verzorgd.