Examentraining Register Deskundig Leidinggevende Projecten (R-DLP)

In één dag je voorbereiden op het examen. Zowel theoretisch als praktisch. 

Cursusduur: 1 dag

€ 350,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het dichtbevolkte Nederland moeten we uiterst zorgvuldig met onze bodem en het grondwater omgaan. De verontreiniging van (voormalige) bedrijfsterreinen, afvalstortplaatsen en waterbodems kunnen een bedreiging zijn voor de gezondheid en het milieu. Soms is de situatie zo ernstig dat een bodemsanering moet plaatsvinden. Dit moet uiteraard wel verantwoord gebeuren.

DOELGROEP

Milieu- en veiligheidskundigen, toezichthouders, opzichters, projectleiders, medewerkers van aannemers, ingenieurs- en milieuadviesbureaus en andere betrokkenen bij het tot stand komen en/of uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Het programma van deze training is samengesteld aan de hand van het vademecum DLP-400 als lesboek en diverse praktijkgerichte voorbeelden.

Iedereen heeft wel een vak wat hij of zij echt niet ligt, maar wat je toch moet halen.  In dit geval biedt een examentraining zeker een uitkomst. Even word je compleet ondergedompeld in het vak waar je mee worstelt en nu ontkom je er niet meer aan om er wat mee te doen.

De wetenschap dat je er alles aan hebt gedaan wat je kon, zorgt ervoor dat je met een gerust hart je examens ingaat. Tevens kan bij een examentraining informatie ingewonnen worden over hoe het er bij een examen aan toegaat, zodat ook op dat vlak een stukje zenuwen weggenomen kunnen worden. Minder zenuwen dragen bij aan een beter resultaat, dus een examentraining volgen om die reden is zeker de moeite waard om te overwegen.

EXAMEN

Na het met goed gevolg afleggen van hett examen ontvangt u het certificaat DLP-R. Met dit certificaat kunt u aan de slag in de veiligheidsklassen 'Oranje niet vluchtig tot en met zwart vluchtig'. Let op: voor het DLP-R examen, melden wij u op eigen verzoek bij het examenbureau aan.

TOELATINGSEISEN

Het is een pré om het DLP diploma te bezitten.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Heeswijk, Amsterdam  of Zeewolde. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Groepen tot 4 deelnemers trainen in Zeewolde. Bij 4 of meer deelnemers kan de training desgewenst ook in Heeswijk of Amsterdam worden verzorgd. De training duurt van 8.00u tot en met 16.00u.