Voorbereidingscursus op examen Register Deskundig Leidinggeven Projecten (R-DLP)

In één dag je voorbereiden op het examen. Zowel theoretisch als praktisch. 

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Vanaf januari 2019 wijzigen de eisen aan de DLP bij de uitvoering en voorbereiding van werkzaamheden in geval van verontreinigde bodem. De begeleiding in de klassen ‘Oranje’ tot en met ‘Rood niet-vluchtig’ is in handen van de DLP die aantoonbaar kennis heeft van CROW-publicatie 400.

Vanaf veiligheidsklasse ‘Rood vluchtig’ dient er een geregistreerde DLP (R-DLP) op het werk aanwezig te zijn. Deze R-DLP heeft zijn registratie verkregen door het met goed gevolg afleggen van het examen R-DLP, gefaciliteerd door het CROW.

DOELGROEP

Operationeel leidinggevenden van aannemers in de GWW (waaronder ook BRL 7000-gecertificeerde aannemers), ZZP’ers bij (water)bodemsaneringen evenals toezichthouders en handhavers van (lokale) overheden en milieudiensten.

Aangezien ook de betrokken deskundigen vanaf veiligheidsklasse ‘Rood-vluchtig’ geregistreerd DLP dienen te zijn, is deze cursus ook bestemd voor Middelbaar veiligheidskundigen (MVK), Hoger veiligheidskundigen (HVK), Arbeidshygiënisten (AH) en personen met de titel Management of Safety, Health & Environment (MoSHE) die werkzaamheden verzorgen voor werken in verontreinigde bodem.

De cursus wordt in de Nederlandse taal gegeven, er is geen vooropleiding noodzakelijk (het gevolgd hebben van een cursus DLP of herhalingscursus DLP volgens de CROW-publicatie 400 is wel handig) en toetsing en beoordeling van praktijkmaterialen wordt uitgevoerd door het CROW.

Wat kunt u verwachten?

Bij werken in verontreinigde bodem geeft de R-DLP invulling aan de maatregelen die zijn opgenomen in het V&G-plan uitvoeringsfase/plan van aanpak. De R-DLP verzorgt hiervoor de noodzakelijke veiligheidskundige registraties en de gevraagde invulling van luchtkwaliteitsmetingen. De cursus bereidt u, theoretisch en praktisch, voor op het CROW-examen R-DLP.

EXAMEN

Het CROW-examen (zowel praktijktoets als theorietoets) wordt gefaciliteerd door het CROW. Het examen dient te worden aangevraagd bij het CROW tegen het door het CROW bepaalde tarief. De CROW-examenkosten bedragen € 540,- exclusief btw. De theorie-examens worden op dertig locaties in Nederland afgenomen, het praktijkexamen wordt één op één afgenomen op de locatie in Nieuwegein.

TRAININGSLOCATIE

DLP trainingen worden gegeven in Zoetermeer, Nieuwegein en Velsen.

Trainingsdag 1 duurt van 8.30u tot en met 16.30u. Trainingsdag 2 van 8.00u tot en met 17.30u (incl. examen).