Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Leer zelfstandig leiding te geven aan en toezicht te houden op saneringsprojecten.

Cursusduur: 4 dagen aaneengesloten

De locatie wordt bepaald in overleg met de eerste aanmelder.

€ 1.025,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

Bekijk hier de visual 'Hoe wordt ik een asbestexpert?'

DOELGROEP

  • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
  • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
  • DAV2 die toe is aan een volgende stap
  • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.

Om deel te kunnen nemen aan het DTA-examen moet de cursist beschikken over een DAV-certificaat van vóór 1 oktober 2015, een DAV2 certificaat of een DTA certificaat. Indien het DTA certificaat langer dan een jaar is verlopen, dient u eerst het DAV2 certificaat te behalen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De training reikt de cursisten alle kennis en praktische vaardigheden aan om tijdens asbestsaneringen deskundig leiding te geven en risico’s voor mens en milieu te beperken.
  • Er is veel tijd ingeruimd voor de praktische toepassing van de theoretische kennis.
  • Er wordt gewerkt in modules en volgens moderne onderwijsmethoden.
  • De training DTA wordt afgerond met een landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte bestaat. Als de cursist het examen met goed gevolg aflegt, dan ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

Gerelateerde trainingen/examens