Examen Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA)

Het DTA-examen is de laatste stap op weg naar het deskundig toezicht houden bij asbestsaneringen.

€ 780,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

Bekijk hier de visual 'Hoe wordt u een asbestexpert?'

DOELGROEP

 • Leidinggevenden bij asbestsaneringen.
 • Toezichthouders van opdrachtgevers bij asbestsaneringen.
 • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.
 • Iedereen die recent de cursus Deskundig Toezichthouder Asbestsloop heeft gevolgd.

Om deel te nemen aan het DTA-examen dient de kandidaat te beschikken over een DAV-certificaat van vóór 01 oktober 2015, een DAV2-certificaat of een DTA certificaat. Indien het DTA certificaat langer dan een jaar verlopen is, dient u eerst uw DAV2 certificaat te behalen. 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Het examen DTA toetst of de kandidaat de kennis en vaardigheden bezit die nodig zijn om goed te kunnen functioneren als DTA.
 • Het examen bestaat uit een theoretische en praktische toets.
 • Het theoriedeel duurt 90 minuten en bevat een toets met 35 meerkeuzevragen en vijf open vragen. Het examen wordt digitaal afgenomen.
 • Het praktijkexamen duurt 90 minuten en bestaat uit drie onderdelen: het geven van een presentatie, de materiaalherkenning en het afleggen van de praktijkproef.
 • Tijdens het praktijkdeel houdt de kandidaat toezicht op de werkzaamheden van een DAV-er. Waarbij hij zo nodig adequaat corrigerende acties moet nemen. 
 • Het examen DTA duurt in totaal één dagdeel en is toevertrouwd aan een onafhankelijk exameninstituut.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het persoonscertificaat DTA. Dit certificaat is drie jaar geldig.

TOELATINGSEISEN 

 • De kandidaat is minstens 18 jaar. 
 • De kandidaat is de Nederlandse taal in woord en geschrift machtig.
 • De kandidaat is in het bezit van een geldig legitimatiebewijs.
 • De kandidaat is niet opgenomen in de lijst van ingetrokken certificaathouders.
 • De kandidaat is in het bezit van een DAV2 certificaat of een DTA certificaat (niet langer dan één jaar verlopen).

EXAMENBUREAU EN VEREISTE AAN TE LEVEREN FORMULIEREN

 • Geldig Facefit-test certificaat
 • Certificaat deel 2 van de online instructie “adembescherming”
 • Geldig DAV2 certificaat of geldig DTA certificaat
 • Deze formulieren mogen naar het examenbureau gestuurd worden.
 • De factuur voor het examen zal vanuit het examenbureau worden verzonden.

Gerelateerde trainingen/examens