Examentraining Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA) 2 dagen

Spijker uw kennis bij, fris uw vaardigheden op en ga goed voorbereid naar het DTA-examen met deze examentraining.

Cursusduur: 2 dagen aaneengesloten

De locatie wordt bepaald in overleg met de eerste aanmelder.

€ 495,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND


Sinds het Asbestverwijderingsbesluit van kracht is, is het werken met asbesthoudende materialen aan strenge regels gebonden. Veilig werken met asbest start met de juiste kennis en vaardigheden. Elk saneringsproject wordt daarom begeleid door een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering (DTA). Hij stuurt de saneerders aan en is aanspreekpunt voor alle betrokkenen, zoals de handhavende instanties.

Bekijk hier de visual 'Hoe wordt u een asbestexpert?'

DOELGROEP

  • Iedereen die wil voldoen aan de voorwaarden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 4.54) en het persoonscertificaat.
  • Personen die beschikken over een DTA-diploma (dat binnenkort verloopt) en toezicht houden op werkzaamheden van personen die beroepsmatig asbest verwijderen.
  • Personen die vanuit hun dagelijkse verantwoordelijkheden willen beschikken over actuele kennis van de wet- en regelgeving over asbest, de 'stand der techniek' ten aanzien van asbestverwijdering en de technische hulpmiddelen die de blootstelling aan asbest voorkomen en beperken.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De examentraining DTA is gericht op het opfrissen en aanvullen van kennis en vaardigheden die de DTA’er nodig heeft om goed te kunnen functioneren.
  • De kennis wordt overgebracht met moderne onderwijshulpmiddelen en –methoden.
  • Na de training is de cursist klaar voor het landelijk erkend examen dat uit een schriftelijk en een praktisch gedeelte bestaat. Heeft de cursist het examen met goed gevolg afgelegd, dan ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat DTA met een geldigheidstermijn van drie jaar.

Gerelateerde trainingen/examens