EPA-U (utiliteitsbouw)

Na het volgen van deze training mag u energielabels toekennen in de utiliteitsbouw en kunt u maatwerk advies geven.

Cursusduur: 5 dagen aaneengesloten

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Energie is de drijvende kracht achter wonen en leven. Het gebruik van gas, water en licht heeft echter ook een keerzijde: sommige energiebronnen raken op den duur uitgeput. Daarom vindt de overheid het belangrijk dat vastgoedeigenaren zuinig omgaan met energie.


Het EPA-certificaat (energielabel) geeft de energieklasse van utiliteitsbouw weer. Alleen als u de training EPA-U met succes doorloopt en het examen met goed gevolg af legt, mag u energielabels toekennen en maatwerkadvies geven.


Alleen bedrijven en instanties die voldoen aan de Beoordelingsrichtlijn BRL 9500 mogen het energielabel verstrekken. Bovendien bepaalt deze richtlijn dat uw bedrijf een EPA-adviseur in huis moet hebben.


DOELGROEP

  • Bouwkundigen en medewerkers van ingenieursbureaus, architectenbureaus, installatiebureaus, woningcorporaties en makelaarskantoren.
  • De inhoud van de training is ook verrijkend als u wilt weten hoe de onderzoeken en adviezen tot stand komen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De vijfdaagse EPA-U training leidt u op tot EPA-adviseur en leert u wat nodig is om zorgvuldig een energielabel op te stellen voor de utiliteitsbouw.
  • In de training is onder andere aandacht voor het werken met inspectieprotocollen, de gebouwopname in de praktijk en het verwerken van praktijkopnames tot een heldere, schriftelijke rapportage.
  • Er is speciale aandacht voor de software waarmee u de EPA-berekening uitvoert.
  • Verder wordt de bouwkundige en installatietechnische inrichting onder de loep genomen; per onderdeel geeft u zowel het effect als de terugverdientijd van de investeringskosten weer.
  • Ook leert u de Energie Index (EI) van de inrichting en organisatie te bepalen.
  • Na de training bent u in staat strategisch juiste beslissingen te nemen op het gebied van energiebesparing.
  • Indien u de vijfdaagse EPA-U training volgt, dan kijkt u ook naar het gebruiksgedrag. U bepaalt hoe zuinig gebouwgebruikers omgaan met energie. Op basis daarvan stelt u een maatwerkadvies op: een pakket aan energiebesparende maatregelen die nodig zijn om een zuiniger energielabel te krijgen.

Gerelateerde trainingen/examens