Omgaan met gevaarlijke stoffen

Met deze training bereid u uw medewerkers optimaal voor om veilig te werken met gevaarlijke stoffen.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker. Dit uit zich bijvoorbeeld in de groeiende aandacht voor de veiligheid van werknemers. Ook de Inspectie SZW stelt hoge eisen aan het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Ongelukken gebeuren vaak door onkunde of onverschilligheid. Als de werknemer weet hoe hij moet handelen, kan hij veilig met gevaarlijke stoffen werken, schades beperken en ongelukken eenvoudig voorkomen.


DOELGROEP

  • Werknemers die dagelijks in aanraking kunnen komen met gevaarlijke stoffen, zoals logistieke- en productiemedewerkers.
  • KMA-managers en andere medewerkers die voorlichting over gevaarlijke stoffen geven.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Tijdens de eendaagse training Omgaan met gevaarlijke stoffen komen verschillende aspecten van het werken met gevaarlijke stoffen aan de orde.
  • De cursist krijgt kennis aangereikt om gevaarlijke stoffen te herkennen en op verantwoorde wijze te handelen.
  • Aan bod komen onderwerpen als wetgeving, herkennen en hanteren van gevaarlijke stoffen en praktische handreikingen voor het handelen in geval van calamiteiten. Hierbij kan het eigen bedrijfsnoodplan als uitgangspunt dienen.
  • Wanneer uw bedrijf VCA- of ISO-gecertificeerd is, dient u aantoonbaar zorg te dragen voor functiespecifieke kennis bij uw medewerkers. Het certificaat van deze training ondersteunt u daarin.
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.