Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning

In deze training leert de cursist veilig te werken met laagspanningsinstallaties; van wet- en regelgeving tot het daadwerkelijk oefenen met een installatie onder spanning. 

Cursusduur: 3 dagen

€ 1.015,00
Cursus op aanvraag

VOOROPLEIDING

De deelnemers hebben bij voorkeur een elektrotechnische vooropleiding op niveau 4 volgens de WEB.

ACHTERGROND

De Arbowet verplicht werkgevers en werknemers om de nodige maatregelen te treffen om een veilige werkplek te garanderen. In de NEN-EN 50110 en de NEN 3840 zijn een aantal bepalingen opgenomen voor het veilig werken aan laagspanningsinstallaties. Een organisatie is bijvoorbeeld verplicht personen aan te wijzen die de verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van de werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Deze installatieverantwoordelijke of werkverantwoordelijke moet over voldoende kennis en inzicht beschikken over de juiste veiligheidsmaatregelen en procedures bij het uitvoeren van deze werkzaamheden.

DOELGROEP

  • Personen die de verantwoordelijkheid dragen voor de bedrijfsvoering en de uitvoering van werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties.
  • Verantwoordelijk deskundigen, bedrijfsvoerders en hoofden van technische diensten.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • In de driedaagse training Installatie-/Werkverantwoordelijke Laagspanning wordt aandacht besteed aan wetgeving en normering en de verschillende risico’s die bij de werkzaamheden komen kijken.
  • U leert alles over de verantwoordelijkheden van installatie- en werkverantwoordelijken en leert hier invulling aan te geven, zoals het beoordelen en creëren van een veilig werkgebied. 
  • De cursist beschikt na afloop over inzicht in de mogelijke risico’s van de werkzaamheden. U weet welke voorzorgmaatregelen hierbij horen. Tevens kan de cursist beslissen of de werksituatie voldoende veilig is om de werkzaamheden voort te zetten.
  • In de training is veel aandacht voor praktijkoefeningen, waarbij daadwerkelijk geoefend wordt met installaties onder spanning.

Gerelateerde trainingen/examens