Vakbekwaam Persoon Hoogspanning

Met deze training worden medewerkers klaargestoomd om de risico’s van het werken aan elektrische installaties te overzien en adequaat te handelen.

Cursusduur: 4 dagen

€ 3.672,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De Arbowet eist een veilige werksituatie voor elke werknemer. Vooral bij het werken aan elektrische installaties is dit van groot belang. In de NEN-EN 50110 en de NEN 3840 zijn een aantal bepalingen opgenomen voor het veilig werken aan hoogspanningsinstallaties. M Het werken aan elektrische installaties brengt risico’s met zich mee. Inzicht in deze risico’s voorkomt gevaarlijke situaties en bevordert de gezondheid van deze werknemers en hun omgeving. Een vakbekwaam persoon is iemand die door opleiding en ervaring in staat is gevaarlijke situaties te voorkomen die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt.


DOELGROEP

Personen die als vakbekwaam persoon werkzaamheden verrichten aan, met of bij hoogspanningsinstallaties.


WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • In deze vierdaagse training Vakbekwaam Persoon Hoogspanning gaan we in op alle aspecten die van toepassing zijn voor het veilig verrichten van elektrotechnische werkzaamheden. 
  • Aan bod komen onderwerpen als:
    • veilig werken en veiligheidsmaatregelen
    • beoordelen en begrijpen van opdrachten
    • het gebruik van gereedschappen en beschermingsmiddelen
  • U krijgt inzicht in de mogelijke risico’s en kunt na de training een inschatting maken of de werksituatie voldoende veilig is om door te gaan met het werk.
  • Er is veel aandacht voor praktijkoefeningen, waarbij daadwerkelijk geoefend wordt met installaties onder spanning van 10kV.

Gerelateerde trainingen/examens