Voldoend Onderricht Persoon (VOP) Laagspanning

Met de training VOP Laagspanning bent u in staat om de risico’s van elektrische installaties te herkennen en hiernaar te handelen.

€ 355,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken, moeten regelmatig instructies krijgen over de risico’s van deze werkzaamheden. De training Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning geeft invulling aan deze door de Arbowet verplichte instructie.
Een Voldoend Onderricht Persoon (VOP) Laagspanning mag werkzaamheden van beperkte omvang en beperkt risico aan elektrische installaties uitvoeren. Deze medewerker ontvangt voorafgaand aan de werkzaamheden instructies van een vakbekwaam persoon. De VOP is daardoor in staat om de risico’s te herkennen die door elektriciteit worden veroorzaakt.


DOELGROEP

Personen die elektrotechnische werkzaamheden verrichten aan en in de nabijheid van laagspanningsinstallaties, waarbij vooraf de werkplek is veilig gesteld.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Met deze eendaagse training Voldoend onderricht persoon (VOP) Laagspanning krijgt u inzicht in het veilig werken in laagspanningsinstallaties en hoe op te treden bij gevaarlijke situaties.
 • Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: 
  • relevante normen en wetgeving, zoals de NEN-EN 50110 en NEN 3140
  • gevaren en risico’s
  • procedures en maatregelen
  • het gebruik van beschermingsmiddelen
 • Na afloop van de training begrijpt u de opdrachten met betrekking tot de werkzaamheden en kunt u veilig werken aan laagspanningsinstallaties.
 • In de training is veel aandacht voor praktijkoefeningen, waarbij daadwerkelijk geoefend wordt met installaties onder spanning.

Gerelateerde trainingen/examens