Toolbox NEN3140

Met deze toolbox geeft u uw medewerkers snel en adequaat handvatten mee om veilig te werken aan installaties onder spanning.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Personen die in de omgeving van elektrische installaties werken of tijdens hun werkzaamheden in aanraking kunnen komen met onder spanning staande delen moeten zich bewust zijn van de mogelijke risico’s van deze werkzaamheden. Tijdens de toolbox gaan we in op deze risico’s en de omstandigheden waarbij niet mag worden gewerkt aan elektrische installaties. In de NEN 3140 is vastgelegd op welke manier medewerkers veilig kunnen werken aan installaties die onder spanning staan.
Ook voor werkzaamheden in de nabijheid van elektrische installaties bestaan strenge regels. Deze worden tijdens de toolbox besproken.


DOELGROEP

Personen die tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in aanraking kunnen komen met installaties onder spanning.


WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Met de toolbox NEN 3140 krijgt de cursist een duidelijk beeld van de risico’s van het werken aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen of elektrische installaties. 
  • Tijdens de toolbox wordt duidelijk gemaakt dat het werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties aan strenge eisen is gebonden. 
  • Na afloop van de toolbox begrijpt u de risico’s met betrekking tot elektriciteit en kunt u veilig werken in de omgeving van onder spanning staande delen.

Gerelateerde trainingen/examens