Basistraining Milieu

Na het volgen van de Basistraining Milieu gaan uw medewerkers bewuster om met het milieu.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Bewust(er) omgaan met het milieu is al jarenlang een belangrijk punt op de politieke en publieke agenda. Alle overheidsinstellingen moeten bijvoorbeeld beschikken over een intern milieuzorgsysteem. Het opleiden van medewerkers is daarmee verplicht. Ook met de huidige ontwikkelingen in het bedrijfsleven in relatie tot het milieu is het noodzakelijk het kennisniveau van medewerkers op dit punt te vergroten, of tenminste op peil te houden. De cursus is gebaseerd op ISO 14001 en OHSAS 18001.


DOELGROEP

Medewerkers van diverse branches, zoals de procesindustrie, voedingsmiddelenindustrie, energiebedrijven, overheidsdiensten, zorginstellingen, afvalverwerkers, expertisebranche en verzekeraars.


WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De eendaagse Basistraining milieu leert medewerkers hun milieubewustzijn te vergroten of te verbeteren. 
  • De training omvat veel onderwerpen zoals lucht, water, bodem, geluid, afval, energie, gevaarlijke stoffen en milieuzorg.
  • Bij al deze onderwerpen laten we aan de hand van voorbeelden steeds de relatie met de praktijk zien.
  • Waar nodig kunnen organisatiespecifieke onderwerpen en/of een eindtoets worden toegevoegd aan de trainingsinhoud.
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.