Basistraining interne auditor milieu/ISO 14001 (IRCA-erkend)

In deze training leert u de theorie en praktijk van het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van interne milieumanagementaudits.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

De training is samengesteld aan de hand van de relevante eisen van ISO 14001, ISO 19011 en IRCA (International Register of Certified Auditors). Deze training maakt onderdeel uit van het kwalificatieproces, om desgewenst registratie als auditor bij IRCA mogelijk te maken. Om die reden maakt een continue beoordeling en een schriftelijke toets deel uit van de training.

DOELGROEP

Deze training is bedoeld voor (toekomstige) interne milieu-auditors.

INHOUD

Deze training wordt gegeven in samenwerking met DNV. De volgende onderwerpen worden behandeld:

 • Introductie milieu en managementsysteem: wat en waarom?
 • Introductie ISO 14001
 • Waarom voeren we audits uit en wat is een audit?
 • Plannen van de audit
 • Uitvoering van de audit
 • Het uitvoeren van praktijkaudits, o.a. door rollenspel
 • Rapportage en opvolgen van een audit
 • Opstellen persoonlijk actieplan
 • Tweedaagse training zonder avondprogramma, maximaal 16 deelnemers.

VOORBEREIDING

 • Algemene kennis van managementsystemen en milieuaspecten en enige ervaring met de dagelijkse toepassing hiervan in de praktijk. 
 • Leesvaardigheid Engels i.v.m. de Engelstalige case.
 • Interne auditors die bij hun audits ook rekening dienen te houden met de eisen van de ISO 14001, dienen de interpretatie daarvan te kennen. In deze training worden deze slechts beknopt behandeld. 
 • De training Normkennis Milieu ISO 14001 is een zinvolle voorbereiding op deze training.