Lead Auditor Milieu

U leert meer over het managen en uitvoeren van interne en externe milieumanagementaudits, inclusief planning, voorbereiding, voorbespreking, uitvoering, rapportage en nabespreking.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

ISO 14001 is een standaard op het gebied van milieumanagement. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico's van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

DOELGROEP

  • Deze training is bedoeld voor (toekomstige) auditprofessionals, die regelmatig interne en/of externe audits plannen en uitvoeren. 
  • Voor auditors, die tijdens audits overeenstemming met ISO 14001 willen toetsen. 
  • Voor iedereen die zich als interne en/of externe (lead) auditor ISO 14001 wil kwalificeren.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

Deze training wordt gegeven in samenwerking met DNV. De training gaat in op de interpretatie van de eisen van de ISO 14001, waaronder inventarisatie en beoordeling van milieuaspecten, de structuur en uitgangspunten van de milieuwet- en regelgeving en voorbereiding noodsituaties. Een belangrijk onderdeel van de training omvat het in de praktijk doorlopen van alle stappen van het interne/externe auditproces middels praktijkoefeningen en rollenspelen.


VOORBEREIDING

Praktijkkennis van en ervaring met managementsystemen en de ISO 14001. Inzicht in milieuaspecten en enige kennis van relevante milieuwetgeving. De training Normkennis Milieu/ISO 14001 kan een zinvolle voorbereiding zijn op deze training.