Milieumanagement na calamiteit

In deze praktische training voor verzekeraars, experts en handhavers nemen we u mee in wet- en regelgeving, de gevolgen van een calamiteit, aansprakelijkheid, en het inschatten van risico’s.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Verzekeraars, experts en handhavers worden tijdens hun functie steeds meer geconfronteerd met specifieke vraagstukken bij de schadeafhandeling na een calamiteit. De actuele wet- en regelgeving over verplichtingen rondom milieu en aansprakelijkheid is in belangrijke mate bepalend voor het afhandelen van deze schade.
Bij het afhandelen van de schade laat de handhaver, gedupeerde of expert zich vaak leiden door de aangereikte saneringsmethodieken. Juist hierbij bestaat het risico om uitspraken te doen, dan wel in te stemmen, met voorstellen voor saneringsmethodieken of ‘afkoop’ van de kosten. Dit kan in een latere fase leiden tot problemen en/of extra kosten. Na jaren kan door gedupeerden alsnog een aanvullende claim ingediend worden.


DOELGROEP

Verzekeraars, experts en handhavers.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • De eendaagse training Milieumanagement na calamiteit is ontwikkeld om bovengenoemde situaties te voorkomen.
  • Aan bod komen onderwerpen die een specifieke koppeling naar calamiteiten en de rol van de expert hebben. Te denken valt aan: relevante wetgeving, de gevolgen van een calamiteit, aansprakelijkheidsproblematiek, aanbevelingen en het bepalen van risico’s in relatie tot omgevings- en milieufactoren.
  • Deelnemers kunnen hun eigen praktijkervaringen inbrengen en koppelen aan de trainingsinhoud.
  • Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een deelnamecertificaat.