Ploegleider bedrijfshulpverlening (BHV)

Met deze training bereiden we u optimaal voor om adequaat leiding te kunnen geven aan de BHV-ploeg in uw organisatie.

Cursusduur: 2 dagen aaneengesloten

€ 550,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Binnen grotere organisaties is voor de coördinatie en aansturing van de BHV-ers een Ploegleider BHV aangesteld. De Ploegleider BHV kan op adequate wijze leiding geven aan de groep BHV’ers. Daarnaast zorgt hij of zij ervoor dat de BHV-ploeg geoefend blijft en dat alle middelen goed worden beheerd en gecontroleerd.

DOELGROEP

Medewerkers die de rol van ploegleider BHV gaan vervullen.

Als vereiste dien je aan te kunnen tonen dat je eerder een BHV basistraining hebt gevolgd.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een tweedaagse basistraining.
  • Een theoretische en praktische basis. Uitgebreide aandacht voor de taken en vaardigheden van de ploegleider BHV, zoals het leiding geven aan de BHV‘ers, het zorg dragen voor het geoefend zijn en blijven van de BHV’ers en het beheren en controleren van de middelen van de BHV-ploeg.
  • Na afronding van de tweedaagse training ontvangt u een digitaal bewijs van deelname.

Gerelateerde trainingen/examens