2-daagse VCA Basis training incl. examen

In deze praktische tweedaagse training maken cursisten het veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen.

Cursusduur: 2 dagen

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Elke werksituatie vraagt om specifieke veiligheidsvoorschriften. Operationele medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn. Het volgen van een goede veiligheidstraining legt hiervoor het fundament.


Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten. Het persoonscertificaat VCA-Basis is van belang om aan te tonen dat een medewerker over de vereiste VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-kennis beschikt. Voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.

DOELGROEP

  • Operationele medewerkers in de industrie, grond-, weg- en waterbouw en in bouw- en sloopbedrijven, spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Praktische tweedaagse basistraining. 
  • De training richt zich op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Een helm en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen is een goed begin. Maar er komt veel meer bij kijken. Gedragsverbetering bijvoorbeeld, om operationele medewerkers de juiste werkhouding aan te leren. 
  • De tweedaagse training heeft duidelijke leerdoelen: cursisten maken zich tijdens de training veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen. 
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat VCA-Basis, dat een geldigheidstermijn van tien jaar heeft.
  • Het VCA examen wordt direct aansluitend aan de tweede trainingsdag afgenomen.

Het is mogelijk om het VCA Basis examen af te nemen in de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans, Hongaars, Turks, Roemeens, Grieks, Portugees, Slowaaks, Litouws, Italiaans, Arabisch, Kroatisch, Bulgaars en Russisch.

Gerelateerde trainingen/examens