Examen VCA-Basis

Dit examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen en is de laatste stap op weg naar het Persoonscertificaat VCA-Basis.

€ 72,50

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND

De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker, gezien de verantwoordelijkheden die in het kader van de Arbowetgeving aan de werkgever en de werknemer worden gesteld. Het bedrijfsleven is mede om deze redenen gestart met het opzetten van de zogenoemde Arbozorgsystemen, kwaliteitszorgsystemen en veiligheidszorgsystemen (VCA* en VCA**).


Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten. Het persoonscertificaat VCA-Basis is van belang om aan te tonen dat een medewerker over de vereiste VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-kennis beschikt. Voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.


DOELGROEP

  • Operationele medewerkers in de industrie, grond-, weg- en waterbouw en in bouw- en sloopbedrijven, spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de ARBO-verplichtingen effectief op te leiden,
  • Iedereen die recent de opleiding VCA-Basis heeft gevolgd en het examen dient af te leggen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Het examen VCA-Basis duurt één uur en bestaat uit een schriftelijke toets van veertig meerkeuzevragen over veiligheidsonderwerpen zoals Werken op hoogte, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Gevaarlijke stoffen.
  • Het is ook mogelijk om een CBT-examen te doen. U doet het examen dan op een computer of laptop in plaats van op papier. CBT-examens zijn mogelijk op de locaties die zijn aangeduid met CBT.
  • Het examen wordt in de middag of in de avond afgenomen.
  • Naast het gebruikelijke schriftelijke examen is er ook de mogelijkheid om tegen meerprijs een voorleesexamen af te nemen.
  • De kandidaat krijgt na behalen van het examen het persoonscertificaat VCA-Basis. Dit certificaat is tien jaar geldig.
  • Geslaagde kandidaten kunnen het landelijk erkend veiligheidspaspoort verkrijgen. Hiermee kan de deelnemer aantonen dat het door hem of haar afgelegd veiligheidsexamen met goed gevolg is afgerond.

Gerelateerde trainingen/examens