In-company VCA training

Een veilige leef- en werkomgeving creëren: het is prima mogelijk. Een goede voorbereiding is belangrijk, maar het zijn vooral de mensen die hier het verschil maken.
Door deze mensen van de juiste kennis en oefening te voorzien, blijven risico’s beheersbaar.

Cursusduur: diversen opties mogelijk bij u op locatie voor een groep van minimaal 6 personen.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het kader van de Arbowet zijn werkgevers en werknemers verplicht om tijdens het werk goed te letten op veiligheid en gezondheid. Elke werksituatie vraagt om specifieke veiligheidsvoorschriften. Operationele medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn en leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het opzetten, implementeren en handhaven van het veiligheidsbeleid. ‘Goed voorbeeld doet volgen’, maar dan moet de leidinggevende wel over voldoende kennis beschikken.

Het volgen van een goede veiligheidstraining legt hiervoor het fundament.
Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten.

DOELGROEP

 • Operationele medewerkers in de industrie, grond-, weg- en waterbouw en in bouw- en sloopbedrijven, spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
 • Operationeel leidinggevenden die in de industrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector) en bij bouw- en sloopbedrijven op locatie werken.
 • Operationeel leidinggevenden van spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
 • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Wij kunnen onze trainingen afstemmen op uw wens en die van uw medewerkers.
Heeft u een groep die u wilt opleiden? Dan kan dit bij u op locatie of op een van onze eigen locaties.

Keuze uit de volgende trainingsmogelijkheden:

 • Tweedaagse VCA Basis of VCA-VOL training inclusief examen
 • Eendaagse VCA Basis of VCA-VOL training inclusief examen
 • E-learning VCA Basis of VCA-VOL met een examen bij u op locatie

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • Praktische veiligheidstraining. 
 • De training richt zich op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Een helm en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen is een goed begin. Maar er komt veel meer bij kijken.
 • Cursisten maken zich tijdens de training veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen. 
 • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij een landelijk erkend persoonscertificaat dat een geldigheidstermijn van tien jaar heeft.