VCA Basistraining voor praktisch opgeleiden

In deze training maken cursisten het veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen, aangepast op tempo en vorm naar behoefte.

Cursusduur: in overleg, meerdere dagen of dagdelen mogelijk, afhankelijk van doelgroep
Alleen in-company mogelijk tot maximaal 15 personen.

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Elke werksituatie vraagt om specifieke veiligheidsvoorschriften. Operationele medewerkers moeten hiervan op de hoogte zijn. Het volgen van een goede veiligheidstraining legt hiervoor het fundament.

Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten. Het persoonscertificaat VCA-Basis is van belang om aan te tonen dat een medewerker over de vereiste VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-kennis beschikt. Voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.

De training VCA-Basis voor praktisch opgeleiden is een maatwerk training. Afhankelijk van het niveau van de cursisten wordt de training volledig aangepast. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk, denk aan: een rustiger tempo, meer afbeeldingen, meer herhaling of proefexamens.

DOELGROEP

  • Operationele medewerkers in de industrie, grond-, weg- en waterbouw en in bouw- en sloopbedrijven, spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.
  • Praktisch opgeleide medewerkers waarvoor de reguliere VCA-training lastig is. Denk bijvoorbeeld aan moeite met lezen, concentratie of dyslexie.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Praktische maatwerk basistraining. 
  • De training richt zich op het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn. Een helm en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen is een goed begin. Maar er komt veel meer bij kijken. Gedragsverbetering bijvoorbeeld, om operationele medewerkers de juiste werkhouding aan te leren. 
  • De training wordt in overleg aangepast op het niveau van de cursisten. Hierbij zijn meerdere mogelijkheden, zoals het gebruik van extra afbeeldingen, herhalingen en proefexamens. Maar ook een lager tempo of een breder verspreid programma is mogelijk.
  • De training heeft duidelijke leerdoelen: cursisten maken zich tijdens de training veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen. 
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Een voorleesexamen is mogelijk. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat VCA-Basis, dat een geldigheidstermijn van tien jaar heeft.
  • Het VCA examen wordt in overleg aansluitend aan de training afgenomen.

Het is mogelijk om het VCA Basis examen af te nemen in de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans, Hongaars, Turks, Roemeens, Grieks, Portugees, Slowaaks, Litouws, Italiaans, Arabisch, Kroatisch, Bulgaars en Russisch.