E-learning VCA Basis

De e-learning VCA-Basis verbetert het veiligheidsbewustzijn van uw medewerkers en is te volgen waar en wanneer het u uitkomt.

€ 95,00

Inschrijven

ACHTERGROND

Een veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Kennis over veiligheid kan zorgen voor minder verwondingen, minder ongevallen, minder kans op calamiteiten en minder arbeidsongeschikten. Het persoonscertificaat VCA-Basis is van belang om aan te tonen dat een medewerker over de vereiste VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)-kennis beschikt. Voor medewerkers van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.

DOELGROEP

  • Operationele medewerkers in de industrie, grond-, weg- en waterbouw, bouw- en sloopbedrijven, spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Een online trainingspakket waarmee de cursist zelfstandig de training volgt.
  • Een veiligheidstraining te volgen in eigen tijd en tempo. De ervaring leert dat de cursist de lesstof dan sneller oppikt. Ook hoeft er geen hele groep medewerkers tegelijkertijd weg te zijn van de werkvloer.
  • Een helder beeld van de theorie door de herkenbare praktijkvoorbeelden. Daarbij gebruiken we foto’s en filmpjes.
  • De training verbetert het veiligheidsbewustzijn. Een helm en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen is een goed begin. Maar er komt meer bij kijken. Gedragsverbetering bijvoorbeeld, om operationele medewerkers de juiste werkhouding aan te leren.
  • De training heeft duidelijke leerdoelen: cursisten maken zich veiligheidsdenken en de basisbegrippen van veiligheidsbeleid eigen.
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat VCA-Basis, dat een geldigheidstermijn van tien jaar heeft.

Gerelateerde trainingen/examens