E-learning VIL VCU

U kent de leerstof en doelen rondom veilig werken in risicovolle omgevingen. Deze leerstof wordt toegepast om uitzendkrachten die worden uitgeleend aan VCA gecertificeerde organisaties te instrueren voordat zij naar het werk gaan.

€ 99,00

Inschrijven

ACHTERGROND

In het kader van de Arbowet zijn werkgevers en werknemers verplicht om tijdens het werk goed te letten op veiligheid, gezondheid en milieu. Werkgevers moeten hun medewerkers en leidinggevenden de juiste veiligheidsopleidingen aanbieden om gezond en veilig te kunnen werken.


Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het opzetten, implementeren en handhaven van het veiligheidsbeleid. ‘Goed voorbeeld doet volgen’, maar dan moet de leidinggevende wel over voldoende kennis beschikken.

DOELGROEP

 • Intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringbureau.

INFORMATIE

 • Een online trainingspakket met 12 online modules waarmee de cursist zelfstandig de training doorloopt.
 • Een veiligheidstraining te volgen in eigen tijd en tempo. De ervaring leert dat de cursist de lesstof dan sneller oppikt. Ook hoeft er geen hele groep medewerkers tegelijkertijd weg te zijn van de werkvloer.
 • Een helder beeld van de theorie door de herkenbare praktijkvoorbeelden. Daarbij gebruiken we foto’s en filmpjes.
 • De veiligheidstraining VIL VCU leert hoe u het veiligheidsbewustzijn en de werkhouding van uw medewerkers kunt verbeteren.
 • Tijdens deze training passeren alle onderwerpen die voor intercedenten en leidinggevenden van toepassing zijn de revue.
 • Het is mogelijk om na de e-learning een examen af te leggen bij een onafhankelijk exameninstituut. Dit examen duurt maximaal 75 minuten, met 70 vragen.
 • Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat VIL VCU. Dit heeft een geldigheidstermijn van tien jaar. 

WAT KUNT U VERWACHTEN?

 • 12 online modules
 • Oefenvragen per module, welke onbeperkt geoefend kunnen worden
 • SSVV voorbeeldexamen, twee pogingen mogelijk
 • SGS voorbeeldexamen, twee pogingen mogelijk
 • Naslagwerk