2-daagse VCA VOL training incl. examen

De veiligheidstraining VCA-VOL leert hoe u het veiligheidsbewustzijn en de werkhouding van uw medewerkers kunt verbeteren.

Cursusduur: 2 dagen

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

In het kader van de Arbowet zijn werkgevers en werknemers verplicht om tijdens het werk goed te letten op veiligheid en gezondheid. Werkgevers moeten hun medewerkers en leidinggevenden de juiste veiligheidsopleidingen aanbieden om gezond en veilig te kunnen werken.


Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het opzetten, implementeren en handhaven van het veiligheidsbeleid. ‘Goed voorbeeld doet volgen’, maar dan moet de leidinggevende wel over voldoende kennis beschikken.

DOELGROEP

  • Operationeel leidinggevenden die in de industrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector) en bij bouw- en sloopbedrijven op locatie werken.
  • Operationeel leidinggevenden van spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Praktische tweedaagse training.
  • De veiligheidstraining VCA-VOL leert hoe u het veiligheidsbewustzijn en de werkhouding van uw medewerkers kunt verbeteren.
  • Tijdens deze tweedaagse veiligheidstraining passeren alle op leidinggevenden van toepassing zijnde onderwerpen de revue.
  • De leermiddelen van onze veiligheidstrainingen zijn modulair opgezet volgens moderne onderwijsmethoden.
  • Aan de training is een examen verbonden bij een onafhankelijk exameninstituut. Als de kandidaat het examen succesvol aflegt, ontvangt hij/zij het landelijk erkende persoonscertificaat VCA-VOL, dat een geldigheidstermijn van tien jaar heeft.
  • Het VCA-VOL-examen wordt direct aansluitend aan de tweede trainingsdag afgenomen.

Gerelateerde trainingen/examens