Examen VCA VOL

Na het volgen van de training VOL-VCA is het examen VOL-VCA de laatste stap op weg naar het persoonscertificaat voor leidinggevenden die hun medewerkers aansturen om veilig te werken.

€ 99,00

Edities

Kies de datum en bijbehorende trainingslocatie van uw voorkeur en schrijf een deelnemer in door op de button hieronder te klikken.

Inschrijven

ACHTERGROND


De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker, gezien de verantwoordelijkheden die in het kader van de Arbowetgeving aan de werkgever en de werknemer worden gesteld. Het bedrijfsleven is mede om deze redenen in de afgelopen jaren gestart met het opzetten van de zogenoemde Arbozorgsystemen, kwaliteitszorgsystemen en veiligheidszorgsystemen (VCA* en VCA**).


Leidinggevenden moeten niet alleen zelf hun werkzaamheden veilig uitvoeren, maar ook weten hoe zij hun medewerkers kunnen motiveren om veilig en verantwoord te werken. Het persoonscertificaat VCA-VOL (Veiligheid Operationeel Leidinggevenden) is van belang om aan te tonen dat een leidinggevende over de vereiste kennis beschikt om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Voor operationeel leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven is zo’n certificaat verplicht.

DOELGROEP

  • Operationeel leidinggevenden die in de industrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW-sector) en bij bouw- en sloopbedrijven op locatie werken.
  • Operationeel leidinggevenden van spoorwegmedewerkers, verhuizers, monteurs en installateurs.
  • Ook niet-gecertificeerde bedrijven maken vaak gebruik van de VCA-opleidingen of delen ervan om hun medewerkers in het kader van de Arboverplichtingen effectief op te leiden. 
  • Iedereen die recent de opleiding VCA-VOL heeft gevolgd en het examen dient af te leggen.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Het examen VOL-VCA duurt 105 minuten en bestaat uit een schriftelijke toets van zeventig meerkeuzevragen over veiligheidsonderwerpen zoals Werken op hoogte, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Gevaarlijke stoffen. Per vraag zijn 100 punten te behalen. De kandidaat is geslaagd na het behalen van 4515 punten.
  • Alle examens worden digitaal afgenomen.
  • Het examen wordt in de middag of in de avond afgenomen. Onmiddellijk na afloop van het examen krijgt de kandidaat de resultaten en de uitslag.
  • De kandidaat krijgt na behalen van het examen het persoonscertificaat VOL-VCA en een pasje. Dit certificaat is tien jaar geldig.
  • Zodra de kandidaat het VCA-diploma heeft ontvangen, wordt dit in het Centraal Diploma Register geregistreerd. 

Het VCA VOL examen is af te nemen in de volgende talen: Nederlands, Duits, Engels en Frans.

Gerelateerde trainingen/examens