Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg begint met bewustwording en kennis van de risico’s. Deze praktische en theoretische training voorziet uw medewerkers van deze kennis en inzichten.

Cursusduur: 1 dag

Cursus op aanvraag

ACHTERGROND

Het is van groot belang dat werknemers zich realiseren welke risico’s zij lopen op het moment dat zij hun werkzaamheden aan de weg verrichten. Daarbij is het noodzakelijk dat er op allerlei gebieden maatregelen worden genomen en men zich houdt aan de richtlijnen-WIU (Werken In Uitvoering).


DOELGROEP

Medewerkers die veilig aan de weg willen werken.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Praktische en theoretische benadering van relevante CROW-96b bepalingen.
  • Behandeling van de gevaarsaspecten die verbonden zijn aan de verschillende typen werkzaamheden die verricht moeten worden.
  • Aandacht voor de op- en afbouw van verkeersveiligheidsvoorzieningen die de veiligheid van wegwerkers en weggebruikers ten goede moeten komen. Denk hierbij o.a. aan afzettingsmaterialen, rijdende afzettingen en het plaatsen van verkeersborden.
  • Aandacht voor de diverse werkprocedures die in acht moeten worden genomen.
  • Behandeling van de juridische aspecten omtrent aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid. 
  • Bespreken van wet- en regelgeving over de arbeidsomstandigheden met betrekking tot het veilig werken langs de weg.
  • Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.