Examen VIL VCU

Na het volgen van de training VIL VCU is het examen VIL VCU de laatste stap op weg naar het persoonscertificaat voor leidinggevenden die hun medewerkers aansturen om veilig te werken.

€ 99,00
Cursus op aanvraag

ACHTERGROND


De zorg voor arbeidsomstandigheden wordt steeds belangrijker, gezien de verantwoordelijkheden die in het kader van de Arbowetgeving aan de werkgever en de werknemer worden gesteld. Het bedrijfsleven is mede om deze redenen in de afgelopen jaren gestart met het opzetten van de zogenoemde Arbozorgsystemen, kwaliteitszorgsystemen en veiligheidszorgsystemen (VCA* en VCA**).


Leidinggevenden moeten niet alleen zelf hun werkzaamheden veilig uitvoeren, maar ook weten hoe zij hun medewerkers kunnen motiveren om veilig en verantwoord te werken. Het persoonscertificaat VIL VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU) is van belang om aan te tonen dat een leidinggevende over de vereiste kennis beschikt om de veiligheid tijdens werkzaamheden te waarborgen. Voor alle uitzend- of detacheringbureaus die VIL VCU gecertificeerd willen zijn of worden en uitzendkrachten leveren aan VCA gecertificeerde organisaties is dit examen verplicht.

DOELGROEP

  • Intercedenten en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen een uitzend- of detacheringbureau.

WAT KUNT U VERWACHTEN?

  • Het examen VIL VCU duurt 70 minuten en bestaat uit een schriftelijke toets van zeventig meerkeuzevragen over veiligheidsonderwerpen zoals Werken op hoogte, Persoonlijke beschermingsmiddelen en Gevaarlijke stoffen.
  • Het examen wordt afgenomen via een laptop.
  • Het examen wordt in de middag of in de avond afgenomen.
  • De kandidaat krijgt na behalen van het examen het persoonscertificaat VIL VCU. Dit certificaat is tien jaar geldig.
  • Geslaagde kandidaten kunnen het landelijk erkend veiligheidspaspoort verkrijgen. Hiermee kan de deelnemer aantonen dat het door hem of haar afgelegd veiligheidsexamen met goed gevolg is afgerond.